malahome2 ทำบุญวัดปิปผลิวนาราม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย ระยอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021 เวลา 19:28 น.

DSCF5064 Small

 

DSCF5065 Small

 

DSCF5069 Small

 

DSCF5070 Small

 

DSCF5071 Small

 

DSCF5072 Small

 

DSCF5074 Small

 

DSCF5084 Small

 

DSCF5108 Small

 

DSCF5113 Small

 

DSCF5116 Small

 

DSCF5117 Small

 

DSCF5143 Small

 

DSCF5151 Small

 

DSCF5249 Small

 

 

 

malahome2 เป็นประธานในการทำบุญทาสีหลวงพ่อทันใจ
ณ วัดปิปผลิวนาราม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย ระยอง
ยอดรวมทำบุญทั้งหมด 600,000 กว่าบาท ทั้งนี้คุณกัมปนาท กรรมการผู้จัดการใหญ่ malahome2
ขอขอบคุณพี่น้องสายบุญทุกท่านที่ร่วมทำบุญมาน่ะที่นี้ ขอผลบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้
ให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประกาลเทอญ

                                                                                                                                                                   

                                                                                                     กัมปนาท กั้วมาลา
                                                                                        กรรมการผู้จัดการใหญ่ malahome2
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021 เวลา 19:43 น.