ทอดผ้าป่าสร้างหลังคาโบส วัดจอมคีรีขัย จังหวัดแพร่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2018 เวลา 17:15 น.

P1420001 Small

P1420005 Small

P1420021 Small

P1420025 Small

P1420027 Small

P1420037 Small

P1420054 Small

P1420055 Small

P1420061 Small

P1420190 Small

P1420226 Small

P1420235 Small

P1420244 Small

P1420257 Small 

 

 

 

งานบุญกุศล malahome2 ณ วัดจอมคีรีชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
คุณกัมปนาท กั้วมาลา กรรมการผู้จัดการ malahome2 ทรัพย์ทวีคูณ
ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดจอมคีรีชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่